Menu

北德意志广播电视台《Die Kultnacht am Kalkberg》 德国巴特泽格贝格

  • Share

Projekt details

北德广播电视台一频道 《Die Kultnacht am Kalkberg》
这是每年五月,在巴特泽格贝格白垩山举办的一场音乐演出。
来自世界各地的表演嘉宾会为现场上万名观众献上一场持续四小时的音乐盛典。

002_P1020011

《Die Kultnacht am Kalkberg》音乐盛典2014

003_2013_253

《Die Kultnacht am Kalkberg》音乐盛典2013

004_2012_436

《Die Kultnacht am Kalkberg》音乐盛典2012

005_2011_043

《Die Kultnacht am Kalkberg》音乐盛典2011

006_2010_734

《Die Kultnacht am Kalkberg》音乐盛典2010

007_2009_056

《Die Kultnacht am Kalkberg》音乐盛典2009

008_2008_021

《Die Kultnacht am Kalkberg》音乐盛典2008

009_2007_024

《Die Kultnacht am Kalkberg》音乐盛典2007

010_2006_081

《Die Kultnacht am Kalkberg》音乐盛典2006

011_2005_046

《Die Kultnacht am Kalkberg》音乐盛典2005

012_2004_026

《Die Kultnacht am Kalkberg》音乐盛典2004

014_2003_067

《Die Kultnacht am Kalkberg》音乐盛典2003

Recently in Projekt